Noden är nästa steg för Skövde Science City

Noden-SkövdeScienceCity.jpg

Skövde Science City, en av de största satsningarna någonsin i Skövde kommun, är ett samarbete mellan olika aktörer, företag och bolag. Kreativa Hus AB är verktyget för Science Park Skövde som möjliggör fysisk utveckling av parken jämsides med Skövde Science City. Första stora projektet på agendan är Noden, ett unikt hus på sju våningar anpassat efter längtan efter öppna kontorsytor och spontana möten.

Det som idag är åtta fastigheter, drygt 1100 anställda och heter Science Park Skövde var när det startades 2000 betydligt mindre och under ett annat namn. När Science Park Skövde (tidigare Gothia Science Park) etablerades för 25 år sedan fanns det bara en fastighet - men en stor vision. Platsen skulle verka för att bidra till etablering av tjänsteföretag i näringslivet i regionen, bland annat inom digitalisering. Därefter har expansionen bara fortsatt.

- När man analyserar hur tillväxten sett ut historiskt kan man utläsa att vi växt ganska likvärdigt över åren. Vi har ökat med drygt 100 individer och 1500 kvadratmeter per år och det är också den möjlighet vi arbetar mot framåt, säger Gustaf Sandegren, etableringsansvarig på Science Park Skövde.

Åtta byggnader under 25 år

Från den allra första byggnaden H-huset har parken växt multiplicerat med åtta. Expansionen har koncentrerats till 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2018 och 2022. Allt i samklang med att hjälpa entreprenörer att stanna kvar i Skövde, likväl som att attrahera nya. Dessutom att enkelt kunna samverka med Högskolan i Skövde och rekrytera studenter.

- Vad som varit en genomgående röd tråd i alla expansioner som gjorts här är att det vuxit fram ur idéer från de som vistas och arbetar här. Jag är lärd så, att kunden alltid har rätt, och därför tycker jag att det är jätteviktigt att låta de som faktiskt ska vara här får tycka till, säger Gustaf och fortsätter:

- Det finns ingen anledning att själv sitta och leta efter svar som någon annan redan sitter på. Därför har jag lagt mycket av min tid på att bara prata med folk i parken. Det finns så oerhört mycket engagemang här.

Öppna kontorsytor och spontana möten

Inför den fortsatta expansionen, jämsides med Science City, tillkommer Noden som första byggnad att kroka arm med resten av Science Park-familjen: Portalen, Växthuset, Tegelbruket, Spaljén, Pergolan, Drivbänken, U-hallen och Nyeport. En byggnad som ska stilla behovet efter öppna kontorsytor och en plats för spontana möten.

Planerna för Noden började i en samling workshops, där parkens hyresgäster, företagen, fick tycka till och samtala kring planerna för byggnaden.

Noden ska bli ett landmärke

- Det kom fram mycket intressanta tankar. Dels att mycket av det som gjorts historiskt varit lite sterilt, praktiskt och i viss mån tråkigt utan någon riktig identitet. De tankarna tog vi med oss in i arkitektprocessen och kommer nu att skapa något som blir mer utav ett landmärke, en plats för öppen yta och möten.

Tanken är, att likt hela Skövde Science City-projektet, skapa ett hem för företagen som skapar än mer kvalitet för tillväxt framåt, likväl som en motivation för de bolag som redan finns i parken att stanna kvar. Noden beräknas vara redo att ta emot sina första hyresgäster kvartal två eller tre 2026.

- Sedan kommer arbetet med att bygga ut parken fortsätta. Vi har redan börjat rita på de andra fastigheterna som vi äger, Mariesjö 4 och Mariesjö 11. Tanken är att nybyggnationen ska löpa jämsides med planen om att växa 1500 kvadratmeter per år. Vi har ett stort inflöde av affärsidéer till vårt startup-program och bolagen växer så vi ser inte att behovet kommer stanna av inom en snar framtid. Vårt jobb är att se till att de får rätt förutsättningar utifrån sina kvadratmeter.