Ny uppstart för att skapa hållbara företag

Boot Camp nyhet1.jpg

I fredags fick tio blivande företag chansen att introduceras till Science Park Skövdes startup-program för spel och IT/tech. Deltagarna fick även en introduktion till inkluderande spelutveckling, för att få veta mer kring vikten av att arbeta hållbart.

Utav dessa tio blivande företag så var det sju som var inriktade på spel.

– Det var ett taggat gäng i varierade åldrar och med olika typer av idéer. Geografiskt sett så var det också bra spridning bland företagen, med team från bland annat Stockholm och Småland, säger Per Holmén Dahlin, affärsutvecklare och programansvarig inom spel på Science Park Skövde. 

Eget arbete

Två gånger om året arrangeras Boot Camp (för spel) och Startup Camp (för IT/tech), vilket är uppstarten på verifieringsfasen. Det är den första fasen i programmet som handlar om att verifiera sin affärsidé mot marknaden.

– Efter Boot Camp väntar mycket eget arbete med återkommande stöd av sin coach. Till sommaren vill vi att de ska ha lyckats skapa en affärsplan för sitt spel eller spelidé. Det innebär att skaffa sig kunskap och data för att kunna försäkra både sig själva, oss och den panel av förläggare och investerare de möter på pitchdagen i slutet av verifieringsfasen om att idén är hållbar. Då har de goda chanser att gå vidare till nästa fas i programmet och kanske hitta finansiering tills det är dags att släppa spelet, säger Per.

Inkluderande spelutveckling

Jenny Brusk, Sustainability Manager på Science Park Skövde, var under fredagen en del av introduktionen till spelföretagen med fokus på hållbarhet.

– Deltagarna fick en introduktion till inkluderande spelutveckling, som enkelt beskrivet handlar om att anta ett normkritiskt förhållningssätt i synen på vem som kan vara en spelutvecklare och vem som spelar spel. Genom att arbeta mer inkluderande kan de dels nå ut till en större målgrupp, dels bli mer framgångsrika i att rekrytera rätt kompetens till sitt företag, säger Jenny.

Tidigt i processen

Jenny kommer att driva och utveckla arbetssätt kopplat till hållbarhetsmålen i Agenda 2030, såväl internt inom Science Park Skövde som externt för företagen i Science Park Skövdes program för startups.

– Syftet med att introducera ett hållbarhetsperspektiv redan tidigt i processen är att vi vill förmedla vikten av att arbeta hållbart för att bli ett livskraftigt företag. Det är också ett viktigt mål för oss att kunna erbjuda en programprocess i vilken hållbarhetsperspektiven är fullt integrerade, säger Jenny.