Ny VD för Science Park Skövde AB

Science-Park-Skövde.jpg

Efter tre år som VD för Science Park Skövde AB lämnar Mats Jägstam posten den sista juli, för att bli rektor på Högskolan Väst. Nu är hans efterträdare utsedd.

Science Park Skövde AB:s nye VD heter Ingi Jonasson. Styrelsens ordförande, Rickard Lundberg, är mycket nöjd med rekryteringen.

– Jag är glad att kunna meddela att vi har slutfört rekryteringen av ny VD till Science Park Skövde AB. Vi har lyckats att knyta till oss Ingi Jonasson, en mycket kompetent företagsledare med erfarenhet från både akademin och företagsvärlden. Ingi kommer senast från seniora roller hos Asitis och Aptic.

Ingi Jonasson känner väl till Science Park Skövde eftersom han tidigare suttit som ledare för ett av de större företagen i parken.

Ingi Jonasson.jpg

Ingi Jonasson, ny VD för Science Park Skövde AB.

– Jobbet som VD för Science Park Skövde är en fantastisk möjlighet att arbeta med vidareutveckling av de innovationssystem som vitaliserar Skövdes och regionens utveckling. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med kollegor inom Science Park, näringsliv, Högskola, kommun och region, ta mig an alla de spännande möjligheter och utmaningar som väntar.

– Från styrelsens sida är vi övertygade om att vi tillsammans med Ingi kommer att fortsätta på den inslagna vägen och göra Science Park till en nationellt och internationellt känd innovationsnod, avslutar Rickard Lundberg.