Nytt bolag i vårt startup-program: A1 ingenjörer

A1 ingenjörer.jpg

Hej A1 ingenjörer! Kan du berätta lite om ditt bolag?
A1 ingenjörer startades av mig, Nicolas St-Pierre, i december 2017. Vi är ett bolag som erbjuder ingenjörsrelaterade konsulttjänster och som utvecklar en modern projekteringsmetodik, i5 Solutions. Vi är ett företag som agerar i nutid och siktar mot framtiden. Vi har fem grundprinciper när vi jobbar med våra kunder; vi litar och lyssnar på varandra, vi diskuterar löpande igenom projektet, vi driver hela projektet runt samma bord, vi låter alla ta ansvar under hela byggprojektet och vi är en grupp och tillsammans gör allt möjligt.

Hur kom du på din affärsidé?
Efter ett antal år i byggbranschen såg jag potential att göra saker mer effektivt för både nya och erfarna projektingenjörer. Många problem inom byggindustrin uppstår på grund av brist på kunskap, kommunikation, transparens och tid.​ Att bygga är mycket komplext och det krävs många kompetenta människor som samarbetar.​ I vår bransch finns det många smärtpunkter som behöver tas om hand. Det saknas kommunikation och teknik som möjliggör det. Det saknas transparens i arbetsprocesserna och i dagsläget förväntas du arbeta utan spelregler.​ ​Vi behöva höja kunskapsnivån inom branschen.​ Byggfel är ytterligare ett känt problem som varje år kostar mångmiljardbelopp i Sverige. Det kan handla om fel i projektering, en order eller fel utförande. Vår lösning, i5 Solutions, arbetar för en enklare och snabbare digital projektmetod inom byggbranschen. Verktyget är en webbaserad plattform som samlar alla inblandade i en byggprocess, med syfte att förbättra kommunikationen, minska ledtiderna, minimera missförstånden och öka effektiviteten. Genom verktyget skapas struktur, tydlighet och en överblick vilket förenklar byggprocessen oavsett vilken tidigare erfarenhet man besitter.

Vad är din största drivkraft?
Min största drivkraft är min vilja att lyckas och mitt pannben. Jag vill förändra en mycket konservativ bransch.

Vad fick dig att söka till Science Park Skövde Startup?
Vi fick en stark rekommendation från ett annat bolag att söka till Science Park Skövde Startup på grund av att ni har det perfekta upplägget för mitt bolag. Det handlar om att ha rätt kompetens, personkemi samt tilltro till idén och entreprenören. Det visade sig snabbt att Science Park Skövde har ett mycket professionellt och engagerat team med affärscoacher.

Vad har du för förväntningar på programmet?
Mina förväntningar är redan uppfyllda, allt annat nu blir bara bonus! Science Park Skövde har en tydlig struktur för sitt startup-program och visar stort engagemang. Ni delar också med er av ert kontaktnät. Som jag ser det ger ni entreprenörer de verktyg som behövs för att utveckla sitt bolag och ni finns där när vi behöver er.

Om fem år, vad önskar du att du har uppnått med A1 ingenjörer då?
Om fem år kommer vi verka i hela Norden och kanske ytterligare några länder i Europa. Och vi har över 600 aktiva byggprojekt som är registrerade i i5-solutions byggportal, samt omsätter över 50 miljoner kronor. Vi är då ett team som består av åtta tjänstemän och fem utvecklare och vi är störst på AI inom byggindustrin.

Läs mer om A1 ingenjörer

Vår affärscoach om A1 ingenjörer

- Det är otroligt givande och spännande att arbeta med Nicolas. Han har ett starkt driv och visar stor kompetens och förståelse för byggindustrin. Hans affärsidé är mycket intressant och det finns en enorm potential. Det ska bli roligt att följa den fortsatta utvecklingen och se hur Nicolas förändrar byggindustrin till det bättre med hjälp av i5 Solutions, säger Stefan Radenkovic, affärscoach på Science Park Skövde Startup.

Har du en kreativ idé?

Vi stöttar engagerade personer att göra något stort med sina idéer. Hos oss får du stöd att växa, steg för steg. Ta chansen och presentera din idé för oss - det kan bli början på en spännande resa.