Nytt fintech-forum har startat i Skövde - “En möjlighet att stärka vår position”

Fintech-forum_1200x627.jpg

Med en gemensam strävan att främja Skaraborgs fintech-landskap, krokade några av traktens företag arm tillsammans med Science Park Skövde. Kort därefter såg forumet Fintech Skövde dagens ljus.

- Initiativet är ett betydelsefullt steg för att locka och behålla talanger i regionen, säger Ann-Sofie Molin, Pagero Sverige AB.

Skövde är sedan länge välkänt för sina starka företag inom fintech, med flera stora aktörer och nya spännande startups. Trots den gedigna branschkunskapen har samarbetet mellan företagen historiskt sett varit begränsat. Tills nu. Bakom initiativet står Science Park Skövde AB, tillsammans med sex ledande fintech-företag:
Bizzdo
Bricknode
DevCode
InExchange
Pagero
Stacc Farm

Ett nödvändigt samarbete för framtiden

Fintech Skövde är en samlingspunkt där deltagarna själva driver innehållet. Genom samverkan kring frågor, som kompetensförsörjning och utveckling, samt nätverkande och erfarenhetsutbyte, strävar forumet efter att stimulera till lärande och samarbete. Något som är grundläggande för att hålla jämna steg med branschens snabba utveckling. Ett annat viktigt syfte är att gemensamt driva opinion och vara en samlad röst från branschen.

- Jag ser många fördelar med att samverka med andra fintech-aktörer. Branschen har höga krav på domänkunskap och många regulatoriska utmaningar, som man som mjukvarubolag behöver navigera i utan att tappa tempo och innovationskraft. Genom att dra lärdom av varandra så utvecklas vi alla snabbare, säger Patrik Wallander, vd för Bizzdo.

Att locka talanger till Skövde

Skövde har de senaste tio åren tagit en stark position inom fintech-branschen. Genom att erbjuda spännande karriärmöjligheter hoppas företagen kunna locka fler kunniga personer till Skövde, samt behålla de som redan finns här. Att ta gemensamt grepp om dessa frågor blir ett sätt för företagen att förbli konkurrenskraftiga.

- Genom att samarbeta inom Fintech Skövde skapar vi möjligheter att locka och utveckla toppkvalificerade talanger, vilket inte bara gynnar oss på Pagero utan hela vår region. Det bidrar till att skapa ett större och mer varierat utbud av arbetstillfällen i regionen som gör att de vill stanna kvar här. Tillsammans kan vi visa att Skövde och Skaraborg erbjuder en livskvalitet och karriärmöjligheter som står sig starka i konkurrensen med storstäderna, säger Ann-Sofie Molin, Pagero Sverige AB.

Men vägen mot att starta fintech-forumet har inte varit spikrak.

- Det har gjorts ett par försök tidigare genom åren att starta ett forum kring fintech i Skövde, men av olika anledningar har det inte fungerat. Därför var vi till en början en aning skeptiska till att försöka igen, men vi såg det samtidigt som en spännande utmaning, förklarar Carolina Green, affärsutvecklare i Science Park Skövde AB och fortsätter:

- I detta forum är det väldigt tydligt att det är företagen själva som står för innehållet, och vi är bara med som facilitator, vilket vi ser är en stor del i varför samarbetet fungerar så bra. Här läggs prestige och konkurrens åt sidan och man samverkar för att uppnå en högre nytta än den som ett enskilt företag kan uppnå. 

Patrik_400x400.jpg

Patrik Wallander, Bizzdo.

Ann-Sofie_400x400.jpg

Ann-Sofie Molin, Pagero.

För mer information, kontakta:

Carolina Green, affärsutvecklare, Science Park Skövde AB
Telefon: 0708-73 14 15
E-post: carolina.green@scienceparkskovde.se

Kort om fintech-forumet

Fintech Skövde samlar de företag som sysslar med teknologisk innovation inom finanssektorn, som befinner sig i geografiskt i Skaraborg och som har en egen produkt eller tjänst. I dagsläget består forumet av sju fintech-företag, alla med placering i Skövde.