På besök i parken: Micromedic

Njurvävnad_1200.jpg

– Detta är en bild som är tagen djupt inne i en njurvävnad. Den visar blodkärl i grönt där man tydligt kan se kärlnystan (glomerulus) vars uppgift är att filtrera blodet. Den röda färgen är nervtrådar som går in och ut i vävnaden. Då bilden är ett optiskt snitt, syns inte hela nervtrådar utan bara fragment av dessa när de snirklar sig in och ut ur fokus, förklarar Thommie Karlsson.

De flesta människor vet vad ett mikroskop är och att man genom mikroskopet ser sådant som inte går att uppfatta med blotta ögat. I Science Park Skövde finns sedan ett par år tillbaka det norskägda företaget Micromedic som arbetar med konsultverksamhet för forskning samt försäljning och distribution av Leicas mikroskop. Som disputerad inom medicinsk vetenskap och specialist inom mikroskopapplikationer arbetar Thommie Karlsson över stora delar av världen från sitt kontor i Grand Open Office.

Faktaruta.jpg

Thommie Karlsson är Skövdebon som efter gymnasiet flyttade till Linköping för att studera biomedicin. Under tiden som han doktorerade använde han sig av mikroskop för att studera hur celler rör sig, till exempel när det gäller cancer.
– I samband med min disputation blev jag uppringd av Leica Microsystems som letade efter en applikationsspecialist. Under några år jobbade jag för dem i Norden och Europa, men 2018 fick jag jobbet som Partner Account Manager på InExchange. Jag trivdes fantastiskt bra med att sitta i Science Park Skövde och därför var det naturligt för mig att sitta kvar här när jag i november 2019 började arbeta för Micromedic. Här finns många potentiella samarbetspartners, säger Thommie.

Han är den ende av företagets medarbetare som är placerad i Skövde där han framför allt ger applikationssupport till kunder för att anpassa instrument till kundens forskning.

Thommie Karlsson_1200.jpg

– Det är inte bordsmikroskop vi framför allt arbetar med, de är betydligt större och kraftfullare. Jag ger applikationssupport och konsulthjälp för användandet av både hårdvara och mjukvara till mikroskopen hur apparna till mikroskopen, säger Thommie.

Under pandemin har han inte kunnat vara ute hos kund som vanligt, men med dagens teknik har det inte varit något större problem.
– Jag har kopplat upp mig mot kundens mikroskop på nätet och det har fungerat bra utifrån omständigheterna. Jag tycker att det är viktigt att träffa kunden, men när det inte varit möjligt har vi löst det digitalt, som så många andra.

Doktorerat och forskat

Micromedic fokuserar på kunskapsbaserad försäljning. Typiska kunder är läkemedelsbolag och universitet.
– Vi som arbetar för Micromedic har alla bakgrund i verkligheten, många av oss har doktorerat och forskat inom life science. Vi vill förstå våra kunders utmaningar och hitta den bästa lösningen för varje kund.

Att Micromedic är med och gör skillnad förstår man när Thommie berättar:

Njurvävnad_1200.jpg

– Mycket handlar om bildbehandling. Vi är Involverade i programmering som innebär automatisering av systemen. Ett väldigt hett ämne är artificiell intelligens, AI, och att extrahera information ur bilderna som det mänskliga ögat inte ser. Det kan vara proteiner, levande vävnad, virus eller bakterier som infekterar.

Bilden är tagen djupt inne i en njurvävnad och visar två kärlnystan (glomerulus) vars uppgift är att filtrera blodet.

Varje företag har utmaningar vid någon tidpunkt, vilka utmaningar har Micromedic stött på den senaste tiden?
– Den största utmaningen har varit att ställa om från att arbeta på plats ute hos kund till att sköta allt fler uppgifter digitalt. Mycket av forskningen inom life science har under pandemin styrts om till Corona- och vaccinforskning, och där har vi ju också fått anpassa oss.

Goda möjligheter till samarbete

Om fem år tror Thommie att Micromedic har expanderat mycket av konsultverksamheten.
– Vi vill ta in andra delar i arbetsflödet inom mikroskopering och erbjuda fler produkter och mer konsultverksamhet där vi jobbar på plats hos kunden, det har varit svårt under pandemin.

I dagsläget har Micromedic inget samarbete med något annat företag i parken, men Thommie ser goda möjligheter att jobba tillsammans med andra.
– För oss handlar mycket om bildbehandling och automatisering. Jag tror att det finns många potentiella samarbeten med IT-företag i parken.

Fördelar med att sitta i parken

Thommie ser en positiv utveckling i parken och flera fördelar med att ha kontor här.
– Många kunder känner till Science Park Skövde och dess spets inom dataspel. Visualisering och animering av data som genereras av mikroskopen ligger inte långt från den animering som görs inom spelutveckling. Här finns utrymme för intressanta diskussioner med andra bolag i parken. Lunchföreläsningarna är bra tillfällen att träffa andra och skapa kontakt. Om jag får önska något så är det fler medtechbolag i parken, avslutar Thommie.