Så kan du förhindra spridning av smitta

Tvätta händerna ofta, nys i armvecket och stanna hemma om du är sjuk så förhindrar du smittspridning.

Coronaviruset fortsätter att spridas. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att vidta de åtgärder som vi kan för att inte bidra till att föra smittan vidare. Science Park Skövde AB tar del av händelseutvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Var uppmärksam på tidiga tecken på sjukdom. Stanna hemma om du känner dig dålig, även om det känns som en vanlig förkylning. Om du har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska du stanna hemma och kontakta vården via 1177 Vårdguiden.

Det finns mycket bra och säkerställd information att ta del av på webben. Här är några sidor som kan hjälpa dig att få svar på dina frågor:

Folkhälsomyndigheten samlar frågor och svar kring Covid-19.

På Vårdguiden 1177 kan du läsa om vilka symptom Coronaviruset ger och mycket annat.

På krisinformation.se finns ansvariga myndigheters information om utvecklingen av Coronaviruset och dess smittspridning.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Om du inte har några sjukdomssymptom, men har allmänna frågor om Coronaviruset ska du ringa detta nummer. Hit kan du alltid vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser.

UD:s rekommendationer för resor

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Här följer några enkla och generella tips på vad du kan göra själv för att undvika smittspridning:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, gärna i 30 sekunder.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Avstå från sociala sammanhang med större antal deltagare.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Avstå från onödiga resor.

Om du blir sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte träffa andra människor. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobbet. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.
När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du ska bli omhändertagen.

Event och möten

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att vidta åtgärder för att minimera smittspridningen av Coronaviruset. Vi tar löpande del av händelseutvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tills vidare är alla våra event inställda eller framflyttade. Håll utkik här på webben för nya datum.

Här kan du läsa mer vad som gäller för våra respektive event och möten.

Texten uppdaterad 2020-07-07

Publicerad: