Samverkansprojekt för att förbättra människors hälsa

Cross Collaboration Day_mars2019-cut.jpg

Innovation inom life science måste mer än tidigare utgå från vårdens behov och villkor. Med det som utgångspunkt ska Inn2Health – ett nytt branschöverskridande samverkansprojekt i Västra Götaland – skapa idéer till lösningar som sedan testas.

Sex västsvenska science parks med olika specialisering går samman i det treåriga projektet Inn2Health. I projektet medverkar även MedTech West och Västra Götalandsregionens inköpsorganisation.

– Det är spännande och unikt att regionens alla science parks går samman för att se nya möjligheter och kunna stötta nya initiativ. Vi kommer att lära oss mycket av varandra och nätverket blir än större, både i region, teknik och forskning. Projektet bjuder in branschöverskridande och det ska bli spännande att få vara med och se vad detta kan leda till, säger Hanna-Maria Verdonck, innovationsrådgivare vid Science Park Skövde.

I projektet kan nya lösningar och idéer verifieras och utvärderas innan de testas i vårdens verkliga miljöer. Samtidigt kan allt göras med utgångspunkt i de kravställningar som vårdens inköpare formulerar.

- Det ger en stor konkurrensfördel för näringslivet att få möjlighet att bättre förstå kundernas behov. Men viktigast är att det här sättet att arbeta kan bidra till att både befintlig och ny teknik används på ett sätt så att patienter får vård som både är bättre och mer kostnadseffektiv, säger Åsa Lindström, projektledare för Inn2Health vid Sahlgrenska Science Park.

Den 15 mars hölls workshopen Cross Collaboration Day i det nystartade projektet. Frågan som diskuterades var varför så många människor uteblir från sina bokade besök inom vården. Under dagen låg fokus på att hitta nya lösningar på detta omfattande problem. Det framkom många idéer att gå vidare med.

Läs mer om Cross Collaboration Day här.

Cross Collaboration Day_mars2019-crop.jpg

Fakta

Inn2Health är ett samverkansprojekt mellan Sahlgrenska Science Park, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Wargön Innovation/Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen.
Projektet finansieras av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om projektet här.