Science Park Skövde i spetsen för nationell satsning på spelbranschen

221014 SGC 12_s.jpg

Fotograf: Toby Photography/Tobias Andersson

Den regionala spelsatsningen Level Up tas vidare till nationell nivå. Nu har ytterligare finansiering om totalt 10,5 miljoner kronor beviljats från Europeiska Regionalfonden Västsverige, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun*. Därutöver går Science Park Skövde AB in med ytterligare medel. Sedan tidigare har det regionala Level Up-projektet beviljats medel på drygt 16,6 miljoner från regionala offentliga finansiärer i västra Sverige.

Den svenska spelbranschen växer och beskrivs som en ny basindustri – men den är ännu ung och relativt outvecklad. Målet med Level Up är därför att vidareutveckla nationella stödstrukturer för branschen, bland annat kring forskning och kompetensförsörjning. Framåt kommer projektet pågå såväl på regional som nationell nivå.

Det nationella projektet har namnet Level Up Swedish Game Industry och kommer att drivas av Science Park Skövde AB, tillsammans med Högskolan i Skövde och RISE. Projektet kommer att drivas under varumärket Sweden Game Arena.

- Det är oerhört positivt att vi i Skövde får möjlighet att ta lead i att utveckla industrin, ta ett samlat nationellt grepp och bygga upp stödstrukturer. Det kommer också att positionera Skövde och Västra Götaland ytterligare inom dataspel och väntas innebära positiva effekter även för andra industrier, säger Kenneth Johansson, Vice President på Science Park Skövde AB.

Högskolan viktig spelare

Forskning och innovation är avgörande för spelbranschens fortsatta utveckling men är i dag bristfälligt på flera plan. Spelforskningen är också kärnan till att kunna fortsätta förse den svenska dataspelsbranschen med kompetenta medarbetare. Det är därför naturligt för Högskolan i Skövde att vara en del i Level Up.

- Level Up är en mycket viktig satsning som kan bidra till att utvidga och samla spelforskningen och göra den mer tillgänglig för näringslivet, menar Henrik Svensson, prefekt för Institutionen för informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Han fortsätter:

- Ett av målen med Level Up-satsningen är att skapa förutsättningar för en nationell forskarskola inom dataspelsområdet. En sådan forskarskola behövs för att framtidssäkra och utveckla den svenska dataspelssektorn, säger Henrik Svensson.

Level Up Swedish Game Industry löper från 1 maj 2023 till 31 augusti 2026.

*Beviljade medel för nationell spelsatsning:
Europeiska Regionalfonden Västsverige 4,2 miljoner
Västra Götalandsregionen ca 5,2 miljoner
Skövde kommun 450 000 kr
Science Park Skövde AB 600 000 kr

Tidigare beviljade medel för regional satsning:
Västra Götalandsregionen: 7,5 miljoner
Skövde kommun: 6 miljoner
Högskolan i Skövde: 3 miljoner
Science Park Skövde AB och Lindholmen Science Park: 1,2 miljoner plus medarbetares arbetstid

För mer information, kontakta:

Kenneth Johansson, Vice President, Science Park Skövde
Tel: 0722-06 87 09
Mejl: kenneth.johansson@scienceparkskovde.se

Anna Johansson, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
Tel: 072-203 76 63
Mejl: anna.i.johansson@vgregion.se

Henrik Svensson, Prefekt, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde
Tel: 0500-44 83 39
Mejl: henrik.svensson@his.se