Science Park Skövde satsar för att stärka startups i att attrahera riskkapital

Anna-webb.jpg

Bild: Anna Emanuelsson, affärscoach på Science Park Skövde AB, jobbar till vardags med att stötta företag i processen kring att hitta finansiering.

Att hitta kapital för att förverkliga sin affärsidé är en av de största utmaningarna för nystartade företag. Därför tar Science Park Skövde nu ett nytt kliv för att stötta startups i detta genom att erbjuda Investment Readiness Process (IRP), en strukturerad och effektiv inlärningsprocess för att öka chanserna att attrahera riskkapital.

IRP skapades 2018 av entreprenören och investeraren Björn Larsson och används av fler science parks och inkubatorer runt om i Sverige. Sedan februari i år har Science Park Skövde ingått ett partnermedlemskap som gör att IRP blir ytterligare ett verktyg för science parken i arbetet med företag i tidiga skeden.

- Efter att ha tagit referenser och utvärderat behovet hos våra företag, insåg vi att det skulle vara värdefullt för oss att prova detta också, säger Anna Emanuelsson, som är certifierad handledare inom IRP och affärscoach på Science Park Skövde AB.

Omfattande och värdefull process

Med hjälp av IRP jobbar man stegvis med företaget för att öka förståelsen kring vad det innebär att ta in externt kapital. Processen pågår i drygt 2 månader och resulterar i en dokumentation kring företagets vision, budget, kapitalbehov, värdering och vilken typ av investerare de söker.

- Det är en omfattande process för entreprenörerna, men den är oerhört värdefull. Främst handlar det om att förbereda företagen inför möten med investerare, att på ett tydligare sätt visa investeraren möjligheten till avkastning på sin investering, men det hjälper dem också att förstå alla aspekter av att ta in kapital, förklarar Anna Emanuelsson och fortsätter:

- Vi ser också att våra startups ofta behöver stöttning i att förstå vilken typ av investerare de söker och hur det kan påverka deras företag på lång sikt.

IRP_1200x670.jpg

"Entreprenörerna sätter sig i förarsätet”

Förutom att hjälpa företagen att förbereda sig inför investerarmöten, erbjuder IRP även en möjlighet till kompetensutveckling för affärscoacherna på Science Park Skövde.

- Varje IRP som vi genomför med ett av våra företag, kommer huvudcoachen för det företaget att vara med som observatör under processen. Detta för att alla affärscoacher ska kompetensutvecklas inom investeringsprocessen, säger Anna Emanuelsson.

Målet med IRP är att fler entreprenörer och företag ska vara väl förberedda inför möten med potentiella investerare.

-  Vi vill att entreprenörerna sätter sig i förarsätet och på ett proffsigt och tydligt sätt visar vad investeraren får för sina pengar. Genom att de gör det tror vi att fler av våra företag kommer attrahera kapital, så de kan utveckla sin affärsidé.

För mer information, kontakta:

Anna Emanuelsson, affärscoach med fokus på investering och finansiering, Science Park Skövde AB
E-post: anna.emanuelsson@scienceparkskovde.se
Mobil: 0705-14 78 56