Simumatik AB ställer ut på en av världens största industrimässor

Simumatik AB ställer ut på en av världens största industrimässor

Industrial Automation i Hannover är en av de största mässorna för industriell teknik med över 6 500 utställare från 75 länder. I en av montrarna kommer Simumatik AB från Science Park Skövdes Inkubator i Skövde att finnas.

– I år skickar vi ett bolag från Science Park Skövde till mässan i Hannover. De kommer att ställa ut tillsammans med flera andra svenska bolag, vilket är en fantastisk möjlighet. Det ger en helt annan synlighet jämfört med om de skulle ställa ut ensamma. Det är också en mycket bra möjlighet för Science Park Skövdes Inkubator att visa upp intressanta bolag på den internationella arenan, säger Petri Ahonen, Senior Business Developer vid Science Park Skövde i Skövde.

Simumatik AB utvecklar emuleringsmjukvara för att stödja digitaliseringen av industrin i den pågående revolutionen, den så kallade Industri 4.0. Med Simumatiks mjukvara kan exempelvis användarna skapa digitala tvillingar av produktionssystem för att genomföra virtuell driftsättning, vilket leder till avsevärt kortare ledtider för industriprojekt.

– Vi vill till Hannover och Industrial Automation för att marknadsföra vår nya produkt. Vi ska också träffa industriella komponenttillverkare för att etablera nya relationer och samarbeten. Mässan ger oss också en utomordentlig möjlighet till omvärldsbevakning och insyn i det senaste inom industriell teknik, säger Mikel Ayani, VD på Simumatik AB.

Bildtext: Yeray Garcia, Makame Makame och Mikel Ayani från Simumatik AB ser fram emot att delta på en av världens största mässor för industriell teknik.

Kontakt

Läs mer