Skaraborg Invest har bidragit till 129 nya innovativa arbetstillfällen

Skaraborg Invest jobbtillfällen

När Skaraborg Invest startades 2013 var ett av målen att skapa nya arbetstillfällen i Skaraborg. Efter fem års verksamhet har portföljen växt och bidragit till 129 nya arbetstillfällen i Skaraborg i de bolag som Skaraborg Invest investerat i.

– Alla vi delägare brinner för Skaraborgs utveckling och att skapa fler hållbara tillväxtbolag. Därför är det glädjande att Skaraborg Invest med lokalt riskkapital kan vara en aktiv katalysator för att skapa nya innovativa arbetstillfällen i Skaraborg, säger Carl Henrik Ohlsson, verkställande direktör för Skaraborg Invest.

Etablering i Science Park Skövde är en framgångsfaktor

Skaraborg Invest ägs av initiativtagarna Länsförsäkringar Skaraborg med 35 procent och Science Park Skövde AB med 18 procent, samt övriga delägare från näringslivets företrädare i Skaraborg med 47 procent.

Portföljen består idag av delägande i elva bolag inom game-tech, fin-tech, green-tech och andra digitala branscher. Vi har sedan starten också avslutat vårt innehav i ytterligare fem bolag. Alla bolag har säte i Skaraborg, skalbara affärsidéer och hög innovationsgrad. En framgångsfaktor för tillväxtbolagen är att finnas i Science Park Skövdes kreativa och innovationsrika miljö. Därför har Skaraborg Invest även etablerat sig i Parken för att finnas nära sina portföljbolags vardag.

Noggrann investeringsprocess

Så här långt har Skaraborg Invest tagit emot fler än hundra idéer. Knappt hälften av dessa har analyserats och dryga tjugo har presenterats för delägarna. Investeringar har sedan skett i 16 innovativa bolag med säte i Skaraborg.

– Bolag med tillräcklig innovationshöjd är tyvärr en bristvara. Skaraborg Invest söker därför med ljus och lykta efter sådana bolag i hela Skaraborg och inom alla branscher för att investera i, så att fler arbetstillfällen kan skapas lokalt, konstaterar Carl Henrik Ohlsson.

Hittills har Skaraborg Invest investerat 18,5 av satsade 34 miljoner kronor i nya spännande tillväxtbolag i Skaraborg. Med värderingar enligt senast kända bud eller senaste nyemission som Skaraborg Invest har deltagit i, är värdetillväxten dryga 80 procent under fem år. Tre fjärdedelar av portföljbolagen har uppfyllt våra tillväxtmål, men allting är riskutsatt och kan snabbt förändras.

Ytterligare information och tips

Kontakta gärna vd Carl Henrik Ohlsson på 0708-717070 eller cho@skaraborginvest.se

Läs mer på www.skaraborginvest.se