Skaraborg Invest investerar i digital plattform för rådgivning kring hårtransplantationer

forceht-concept_1200x670.jpg

Antalet hårtransplantationer växer globalt men branschen bromsas av ineffektiva kommunikationsvägar. Detta gör det svårt för patienter att förstå processen och det förväntade resultatet. Det nystartade företaget Force HT utvecklar nu en digital plattform som bygger på dataspelsteknologi och 3D-scanning, vilket gör det möjligt för hårtransplantationsskliniker att ge konsultation utifrån digital visualisering av patienten för att öka förståelsen.

- Bättre utbildade patienter tar mer hållbara beslut som leder till högre patientnöjdhet. Klinikernas försäljnings- och konsultationsarbete förbättras. I en bransch som präglas av medicinsk turism reducerar vår produkt även antalet konsultationsresor, vilket gör branschen mer ekologiskt hållbar, säger Pär Gustavsson, vd för Force HT.

Hårtransplantationer är en global marknad och Force HT kommer att fokuserar på geografier där stora volymer hårtransplantationer utförs, däribland Turkiet. Produktutvecklingen sker i Skövde, där kompetens finns för att expandera utvecklingsorganisationen i takt med att affären växer.

Skaraborg Invest är med från start

Force HT grundades i januari 2023 och deltar i Science Park Skövdes start up-program. Nu väljer Skaraborg Invest att investera i bolaget.

- Force HT är ett mycket spännande bolag med ett dedikerat grundarteam med stort driv. Att med sin teknik förbättra konsultationsprocessen och ge patienten en visualisering av det förväntade resultatet öppnar upp en stor marknad, summerar Christina Helenius, vd på Skaraborg Invest.

- Vi är väldigt glada att Skaraborg Invest går med som en av investerarna från start. I dem har vi en seriös ägarpartner som vet vad det innebär att bygga framgångsrika bolag av idéer. Förutom det nödvändiga kapitalet får vi erfarenhet, engagemang och en nära dialog. Det blir viktiga tillskott för vår framgång, summerar grundarna Arvid Karlsson och Pär Gustavsson.

skaraborginvest-forceht.original.jpg

Från vänster: Arvid Karlsson, Christina Helenius och Pär Gustavsson.

För mer information, kontakta:
Christina Helenius, vd Skaraborg Invest
0705-273102
christina@skaraborginvest.se

Pär Gustavsson, vd Force HT
0703-769168
par@forceht.com