Smart Agtech söker teknikbolag med idéer kring innovationer

Smart Agtech

Tillsammans med Agroväst och RISE driver Science Park Skövde AB projektet SmartAgri. Nyligen startade ett samarbete med Agtech 2030 under namnet Smart Agtech. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för svenska små och medelstora teknikföretag att utveckla, testa och kommersialisera nya innovativa tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion.

– En central del för Smart Agtech är att utbyta metodkompetens vad gäller att stimulera förnyelse och innovation bland agtechföretag. Detta ska vi göra genom att aktivt hjälpa ett antal teknikbolag i våra områden. Därför efterlyser vi nu teknikbolag med idéer kring olika innovationer, säger Matilda von Rosen, projektledare för Smart Agtech.

I Science Park Skövde har företaget IoT Application and Hardware AB ett kontor. Företaget arbetar bland annat med batteridrivna, trådlösa sensorer som kan skicka data över stora områden och långa avstånd.

– Vi har en mängd olika sensorer som kan vara till nytta och hjälp för lantbrukare. Till exempel kan sensorerna mäta fuktighet och pH-värde i jorden, vilket hjälper lantbrukaren att logga hur det har varit under sommaren. Vi kan också fästa sensorer på djur för att övervaka dem när det gäller GPS-position, temperatur och om de är oroliga. Data skickas till lantbrukaren som bland annat får veta om något djur mår dåligt eller har tagit sig ut från hagen. Vi är definitivt intresserade av att få veta mer om den nya plattformen Smart Agtech och hur vi kan bidra till ett modernt jordbruk och en säker livsmedelsproduktion, säger Johan Stenström, vd vid IoT Application and Hardware AB.

Bildtext: Matilda von Rosen, Agroväst och Fredrik Gustafsson, Linköpings Universitet.
Foto: Per Frankelius, Linköpings Universitet

Kontakt

Hör av dig till Matilda von Rosen, projektledare för Smart Agtech, om du och ditt företag har idéer som ni vill testa.
0722-34 16 00, matilda.vonrosen@agrovast.se

Projektet finansieras av

EU
Tillväxtverket
VGR