Startups fick lära om aktivt styrelsearbete

Startup styrelsearbete gruppbild

Ett väl fungerande och effektivt styrelsearbete är tätt förknippat med ett företags framgång. Som en del i Science Park Skövdes startup-program fick teamen en heldagsutbildning inom ämnet.

Dagen innehöll bland annat strategisk bolagsstyrning, med fokus på ägarnas vilja, styrande dokument och styrelsens ansvar och uppdrag.

–För att lyckas med ett företags utveckling är det viktigt att ha ett effektivt styrelsearbete. Att denna utbildning ingår i vårt startup-program är för att våra startups ska få en bra grund att bygga vidare sitt styrelsearbete på, säger Anna Emanuelsson, affärsutvecklare på Science Park Skövde.

Två av deltagarna under styrelseutbildningen var Caroline Petri, från startupen Angry Demon, och Carl-Magnus Täng från FP Analyzer.

Startup styrelsearbete gruppbild
Styrelseutbildning

Vad var bra med utbildningen?

– Utbildningen innefattade allt för en "nybörjare", bland annat vad de viktiga rollerna i ett egenstartat företag innebär. En bra, sammanfattande utbildning av vad som skulle ta galet mycket tid att läsa sig till, säger Caroline Petri.

Varför är styrelsearbete viktigt?

– Det är viktigt att tillvarata företagets och ägarnas intressen, att visioner och långsiktiga mål följs samt att det finns en ordning i var och vilka besluts som tas i respektive forum, säger Carl-Magnus Täng.