Sveriges Innovationsriksdag väljer Skövde 2026

09.jpg

Under tre dagar kommer kärnan av Sveriges nationella och regionala profiler inom innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle att samlas i Skövde.

- Hela Skaraborg är så hungriga att få vara med i den här utvecklingen. Vi är del av någonting större, men vi har också väldigt unika krafter här i vår hembygd, säger Theres Sahlström, kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun.

Att valet föll på just Skövde och Skaraborg är ingen tillfällighet. Skaraborg står i centrum för den största enskilda industrisatsningen i modern tid. Samtidigt storsatsar regionens redan omfattande jordbruks- och livsmedelsindustri som ska bidra till Sveriges självförsörjning och det svenska försvaret, med tre regementen i regionen, anpassar sig för ett aktivt Natomedlemskap. En tillväxt på 30 000 invånare skall bli realitet de närmaste 7 åren.

- Det är en spännande utmaning, som har satt igång ett otroligt engagemang, samverkan och innovationskraft i Skaraborg. Det är här det händer och nu det händer, säger Theres Sahlström.

Viktigt nav

För Skövde och Skaraborg innebär Sveriges Innovationsriksdag en unik möjlighet, som en av Sveriges mest innovativa regioner med ledande roll inom dataspelsutveckling, tech och smart industri. Att både dela med sig av våra kunskaper men också lära oss av och inspireras av innovatörer runt om i Sverige.

- Skaraborg är ett viktigt nav i det svenska industriella klustret, där vi har flera stora aktörer närvarande inom fordonsindustrin. Tillsammans med det har vi en högskola som arbetar väldigt nära industrin och offentlig sektor i både forskning och applicerad utveckling. Vi har också Science Park Skövde för att fånga upp, arbeta med och utveckla de små och medelstora företagen, säger Klas Ericson, nationell samordnare, Regeringsuppdraget för insatser kring stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning, Business Sweden.

Fordonsindustrin befinner sig i en viktig omställning till fossilfria produkter, produktion och värdekedjor.

- AB Volvo, med stor verksamhet i Sverige och med tyngdpunkt i Västra Götalandsregionen, planerar att bygga en battericellsfabrik i Mariestad. Tillgången till industriell kompetens inom flera discipliner inom och utanför företaget, byggt på nätverk, var en viktig faktor i beslutet att placera fabriken i Mariestad. Den kommer att bli en hörnpelare i företagets omställning till elektrifierade produktions- och transportsystem, säger Jörgen Gustafsson, kommunikationsansvarig på Volvo.

Nationellt ledande arena

En annan viktig industri som har vuxit fram i Skövde under de senaste 20 åren är inom dataspelsutveckling. Redan 2002 startade Högskolan i Skövde sin första spelutbildning, och några år senare grundade Science Park Skövde sitt startup-program inom spel som under de senaste åren tar emot runt 100 ansökningar per år.

- På Science Park Skövde har vi byggt något helt unikt i Skövde, som har lett till flera globala spelsuccéer. Genom Sweden Game Arena har vi, tillsammans med Skövde kommun och Högskolan i Skövde, skapat en nationell ledande arena för dataspelsutveckling, som blir en allt större och viktigare del av svensk export, säger Ingi Jonasson, vd på Science Park Skövde.

Om Innovationsriksdagen

Innovationsriksdagen är Sveriges främsta mötesplats för aktörer som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation och näringsliv.

Sveriges Innovationsriksdag, SIR, är den svenska branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årliga mötesarena. En händelse som samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala profiler inom innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar för att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och politik baserat på aktuella samhällsutmaningar.

Om Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är branschorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks. Medlemmarna utgör regionala innovationsmiljöer över hela landet. Sveriges inkubatorer och science parks stödjer tillväxtorienterade, innovativa företag, liksom etablerade industrier och offentlig sektor, för att utveckla ett hållbart samhälle genom innovation. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för att investera i tidiga stadier.