Sylog Systems – konsulter med försvarsinriktning

Sylog1

Service, pris och infrastruktur! För konsultföretaget Sylog Systems var det avgörande när de valde att flytta in i Science Park Skövde i början av februari. Än så länge finns två medarbetare på plats i Skövde, men tanken är att företaget ska växa i lagom takt till cirka 30 personer runt om i Sverige.

Sylog är en koncern med drygt 700 anställda i Sverige, men företaget har även kontor i Norge, Danmark, Tyskland och Taiwan. Sylog Sverige grundades 2002. Sjutton år senare, 2019, startades Sylog Systems med specialist-konsulter inriktade mot Sveriges totalförsvarsmyndigheter.

Martin Dahm och Pontus Rydberg är seniora IT-konsulter med ett förflutet som officerare vid Skaraborgs Regemente P4.

– Sylog Systems är det nyaste dotterbolaget i Sylogkoncernen. Vi jobbar med systemutveckling och systemdesign för bland annat militära ledningssystem. Mycket av det som vi sitter och skriver, ritar och räknar ut monteras i Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122 när de renoveras, samt i ledningsplatser för markförbanden, säger Martin Dahm.

Martin och Pontus valde att avsluta sina officerskarriärer för att istället jobba på den civila marknaden. Med många års erfarenhet från olika ledningssystem så vet de vilka frågor de ska ställa till beställarna för att de ska få precis det de vill ha. En stor kund är Försvarets Materielverk, FMV.

– Det känns som att vi betalar tillbaka lite till Försvarsmakten genom att vi nu bygger ledningssystem åt dem, menar Martin.

Sylog2

Pontus Rydberg, till vänster, och Martin Dahm arbetar som specialist-konsulter vid Sylog Systems och är inriktade mot Sveriges totalförsvarsmyndigheter.

Sylog Systems har nyligen flyttat in i Grand Open Office i Spaljén och är mycket nöjda.

– Det finns många fördelar med att sitta i Science Park Skövde. En stor fördel är närheten till goda kommunikationer och till andra företag. Det är enkelt att träffas och prata. Rätt som det är hittar vi beröringspunkter där vi kan hjälpa och stötta varandra, säger Pontus Rydberg.
– Vi kan koncentrera oss på jobbet och slipper hantera basfunktionerna, vi är servade med allt vi behöver. Datorn får vi fixa själva, men kontorsmöbler, konferensmöjligheter, städ och annat ingår i hyran. Det är också trevligt att kunna ta del av föreläsningar och allt som händer i parken. Ett bra koncept i en välkomnande miljö helt enkelt, avslutar Martin.