Tillförordnad VD för Science Park Skövde AB utsedd

Styrelsen för Science Park Skövde AB har den 7 oktober utsett Karolina Sahlström till tillförordnad VD till dess att en ny VD rekryterats.

I ett pressmeddelande måndagen den 30 september meddelade styrelsen för Science Park Skövde AB att man avsåg utse Karolina Sahlström till tillförordnad VD för efter det att dåvarande VD skilts från sin tjänst. Karolina Sahlström är idag VD för Kreativa Hus Skövde AB som ägs av Skövde Stadshus AB. Efter genomförda fackliga förhandlingar tillträder Karolina nu tjänsten som tf VD för Science Park Skövde AB. Hon kommer att kombinera den med ansvaret som VD för Kreativa Hus Skövde AB.

– Genom att anställa Karolina som tillförordnad VD säkerställer vi en stabilitet för såväl personal som samarbetspartners och andra intressenter, säger Leif Hultman, styrelseordförande för Science Park Skövde AB.

– Jag känner ett stort ansvar inför uppdraget. Tillsammans med personalen kommer jag att driva verksamheten vidare till dess att en ny VD är på plats, säger Karolina Sahlström.

Rekrytering av permanent VD kommer att påbörjas inom kort.