Trendspaning: Design Thinking, Austin

Design Thinking 2019, Austin

Under påskveckan spenderade några av våra medarbetare tre dagar i Austin på konferensen Design Thinking 2019. De var på plats för att inspireras och hitta nya möjligheter att använda detta tankesätt i och omkring teknikparken. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med metoden men besöket i Austin gav andra perspektiv och nya inspel.

Kortfattat kan man sammanfatta processen Design Thinking i tre steg:

  1. Skaffa en djup förståelse för kunden man designar för.
  2. Generera många idéer för att möta behovet.
  3. Testa mot målgruppen.

Flödet är iterativt, vilket innebär att stegen repeteras till dess att alla är nöjda.

Design Thinking ger verktygen för att på ett tryggt sätt ta sig igenom hela processen och ökar därmed chanserna att lyckas på marknaden. Design Thinking ger ett stöd för företag som lägger för mycket tid på att förvalta gamla processer och tjänster för att hänga med i framtidens utveckling. Det är allmänt känt att vi aldrig levt i en mer föränderlig värld. Nu gäller det att vara uppmärksam och uppdaterad eftersom de flesta tjänster och produkter som vi känner till idag kommer att bytas ut, ändras och uppdateras inom en snar framtid.

– Det var tydligt att de amerikanska bolagen vi träffade under konferensen såg att man måste blicka framåt. Den som är kvar i vad som fungerar idag kommer bli omsprungen imorgon, säger Carolina Green, innovationsrådgivare vid Science Park Skövde.

Fördelar med Design Thinking

En annan stor fördel med Design Thinking är att det tar tillvara på hela teamets kompetens och ökar trivseln på arbetsplatsen. Det gör arbetet roligare och mer stimulerande för individen. Har man en ödmjuk inställning som visar att det är okej att göra fel och att nyfikenhet öppnar nya dörrar, så blir inte bara produkterna bättre, utan människorna bakom kommer också känna en ny nivå av delaktighet och stolthet. Att fira vinster och att se till att arbeta tillsammans på riktigt är nyckeln, för ”All of us are smarter than any of us”, som föreläsaren från Schwab konstaterade.

Agilt arbetssätt

Under konferensen pratades det också mycket om vikten av att inte sätta processen framför människorna i organisationen. Man liknade Design Thinking vid alfabetet; alla vet hur man rabblar det från A till Ö. Alla vet att man kombinera bokstäverna på olika sätt för att få olika resultat. Alla vet att exempelvis bokstaven G uttalas på olika sätt beroende på i vilket sammanhang den används. Likadant ska man tänka kring processen. Det finns massor av verktyg men det är sammanhanget som avgör hur de ska användas. Steg kan tas både framåt och bakåt i detta agila arbetssätt.

Stor nytta för näringslivet

Sammanfattningsvis kan man säga att Design Thinking är ett för värdefullt verktyg för att bortse ifrån.

– Vi ser en stor nytta för näringslivet i Skaraborg att stärka sin konkurrenskraft och också stora möjligheter för organisationer att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare genom detta sätt att arbeta. Vi menar att många företag och organisationer i vår närhet behöver lyfta blicken och satsa på framtiden istället för att bara förvalta det som fungerar idag. Genom att lära känna kunden och veta hur man går tillväga för att göra det, kan vi få Skaraborg att frodas i framtiden, säger Benny Johansson, innovationsrådgivare vid Science Park Skövde.

Nyfiken att höra mer?

Vill du prata Design Thinking med oss? Kontakta Benny Johansson benny.johansson@gsp.se eller Carolina Green carolina.green@gsp.se, eller håll utkik på vår hemsida efter aktiviteter.