Var med och påverka bilden av Skövde

Skövde platsvarumärke

Foto: Tobias Andersson/Next Skövde

Hur vill du att Skövde ska uppfattas? Var med och bidra med dina åsikter och perspektiv till arbetet med Skövde som platsvarumärke.

Skövde upplever en positiv utveckling på många områden. Därför behöver arbetet med att stärka och kommunicera bilden av Skövde till omvärlden förnyas. Skövde kommun och Next Skövde tar nu initiativ till ett långsiktigt arbete för att fler ska vara överens om vad vi vill berätta om Skövde. Med ett tydligt platsvarumärke kan Skövdes attraktivitet stärkas och innebära större framgång med att locka hit inflyttare, studenter, besökare och företagsetableringar.

Var med och utveckla bilden av Skövde!

Dina svar är helt anonyma.
Sista svarsdag är 30 oktober 2020.

Publicerad: