VD för Science Park Skövde AB skiljs från sin tjänst

VD för Science Park Skövde AB skiljs från sin tjänst

Styrelsen för Science Park Skövde AB har beslutat att häva anställningsavtalet för Patric Eriksson per dagens datum. Anledningen är att han har agerat på ett omdömeslöst sätt och gjort inköp för privat bruk med bolagets medel. Styrelsen har gjort en polisanmälan. VD:s agerande gör att styrelsen inte längre har förtroende för honom i hans roll som VD.

Styrelsen fick för en kort tid sedan indikationer om tvivelaktiga inköp i bolaget. Styrelsen tog uppgifterna på stort allvar och beslutade omgående att låta genomföra en extern oberoende granskning.

Granskningen visar att VD gjort inköp som saknar koppling till bolagets verksamhet.

- Som VD har man ett stort ansvar för bolagets verksamhet samt för att regler och rutiner efterföljs. Utifrån den granskning som genomförts har det framkommit uppgifter som gör att vårt förtroende för VD är förbrukat och därför väljer vi att häva hans anställningsavtal med omedelbar verkan. Från styrelsens sida ser vi mycket allvarligt på det inträffade och kommer göra vårt yttersta för att upprätthålla förtroendet för bolaget, säger ordförande Leif Hultman.

Styrelsen har för avsikt att utse Karolina Sahlström till tillförordnad VD. Karolina verkar idag som VD för Kreativa Hus Skövde AB som ägs av Skövde Stadshus AB och kommer kombinera dessa roller.

- Vi vill säkerställa en stabilitet för såväl vår personal som för samarbetspartners och andra intressenter. Rekrytering av permanent VD kommer påbörjas inom kort, säger Leif Hultman.