Vi investerar i fler möjligheter till investering

jason-goodman-CDq4ChZouXw-unsplash.jpg

Vi vill bli bäst på att skapa investeringsmöjligheter för dig och ditt företag, oavsett om du just startat din verksamhet eller är gammal i game(t). Science Park Skövde investerar därför i ett nytt investerarnätverk dit du kan vända dig för möjlighet till finansiering.

Det är långt ifrån bara startups som behöver hjälp med finansiering och investering. Att skjutas till kapital kan vara skillnaden mellan att bli ett framgångsrikt företag och att kanske behöva lägga ner sin idé. I Science Park Skövde finns innovativa, lekfulla och nytänkande företag som vi tror på. Därför vill vi ta ansvar och göra processen kring att hitta möjliga investerare enklare.

– Dessutom vill vi göra informationen mer tillgänglig. Förut har företagen varit beroende av hur den affärscoach som legat närmast hanterat frågan, men nu är tanken att de ska kunna söka efter det de behöver själva, säger Anna Emanuelsson, affärscoach med särskilt fokus på investering och finansiering i parken.

Sedan i våras har Science Park Skövde ett investerarnätverk. Visionen är att nätverket ska bidra till i att fler bolag som väljer att etablera sig i Science Park Skövde ska lyckas bättre med att attrahera kapital. För att visionen ska bli verklighet, krävs det att vi blir ännu skickligare på att stötta inom området. Vi hoppas också att ett större investerarnätverk ska bidra till att vi kan börja matcha rätt företag mot rätt investerare, snarare än att bara söka finansieringsmöjligheter.

– Önskan på lång sikt är att en etablering hos oss i parken ska vara synonymt med att företaget blir framgångsrikt, oavsett om det handlar om lönsamhet, hållbarhet eller att uppnå sin interna vision, säger Anna Emanuelsson.

Har du frågor?

Då är du välkommen att höra av dig till Anna, hon hjälper dig vidare.