Vi säger hej och välkommen till två nya medarbetare

Anders-Sara_1200.jpg

Nu har vi förstärkt vårt team med två nya medarbetare som kommer att jobba med affärsutveckling och att coacha företag. Vi säger hej och välkommen till Anders Borg och Sara Locher!

Hej Anders!

Berätta lite kort om dig själv och dina tidigare arbetserfarenheter.
Jag bor i Falköping, gift och har två vuxna barn. Har jobbat på olika befattningar inom svenskt näringsliv under drygt 30 år. Under senare år har jag jobbat med utveckling av bolag, med allt från organisationsutveckling, försäljningsstrategier till generationsskiften, samt agerat mentor och ”bollplank” åt bolag som befinner sig i sina första år av utveckling. Senaste kommer jag från en befattning som företagsetablerare inom Position Väst/Fyrbodal.

Varför sökte du tjänsten som affärscoach? Och vad ser du mest fram emot?
Jag tycker att coachrollen känns spännande och är övertygad att min kunskap och erfarenheter kommer passa väl in för uppdraget. Jag ser fram emot att dela med mig av mina erfarenheter och lära känna kollegor samt personerna bakom bolagen jag skall jobba med.

Hej Sara!

Kan du också berätta lite om dig själv och dina tidigare arbetserfarenheter?
Jag är född och uppvuxen i Skövde, men flyttade efter studenten till Göteborg för att studera på Chalmers där jag läst till Civilingenjör i Industriell Ekonomi med en Master i Innovationsledning. Med en fot i vardera domän ger utbildningen goda förutsättningar för att effektivt verka i gränssnittet mellan teknik, ekonomi och människa och därmed omsätta en idé till affärs-, kund- och samhällsnytta. Detta fick jag senare praktisera när jag skrev mitt examensarbete för Sahlgrenska Universitetssjukhuset som behandlade hur man strategiskt kan accelerera upptaget av AI inom svensk sjukvård. Nu närmast kommer jag från Tietoevry där jag arbetat som konsult i olika IT-projekt, i synnerhet kopplat till IoT inom området för smarta hem och fastigheter.

Varför sökte du tjänsten som affärscoach?
Under det senaste året har en allt större längtan efter att flytta hem till Skövde växt fram. När det under våren öppnade sig en möjlighet på Science Park Skövde kändes det självklart att söka. Rollen som affärscoach lockade av flera anledningar. Dels känns det fantastiskt roligt att få möjlighet att applicera den kunskap och de verktyg jag tagit till mig under min utbildning på Chalmers, dels ser jag det som otroligt givande att få stötta entreprenörer i sin resa mot att förverkliga sina affärsidéer. Att dessutom kunna vara med och bidra till fortsatt tillväxt och konkurrenskraft för Skövde som stad och Skaraborg som region och därigenom kunna ge tillbaka något till sina hemtrakter känns väldigt fint.

Publicerad: