AI-bolaget Videquus tar in tio miljoner kronor

Videquus_Investering.jpg

Efter att ha nått fantastiska resultat med sin intelligenta fölvakt ska Videquus expandera både i Sverige och på nya marknader internationellt. Detta är möjligt genom en finansieringsrunda med såväl befintliga som nya investerare som resulterat i drygt tio miljoner kronor.

Videquus gör en unik kamera för hästar som med hjälp av AI, baserad på bildigenkänning och maskininlärning, analyserar hästars beteende och larmar när någonting är fel. Videquus har nu sökt patent på sitt föl-larm som förutsåg fölning hos hela 94 procent av de dräktiga ston som övervakades. Detta resultat är inte bara ett genombrott för alla som sitter uppe på nätterna under flera veckors tid för att vaka över sitt dräktiga sto, utan även ett genombrott för att kunna upptäcka tidiga tecken på kolik och andra sjukdomar. Beteendeförändringarna inför fölning är jämförbara med de vid kolik. Just dessa likheter undersöker Videquus i en studie tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Folksam för att kunna bekräfta.

Nya och gamla investerare

I den nyss stängda investeringsrundan fortsätter Skaraborg Invest AB och Almi Invest Västsverige AB att satsa i bolaget och behåller sina positioner som ledande investerare i Videquus. Så gott som samtliga övriga ägare är också med i rundan vid sidan av ett handfull nya, däribland strategiskt viktiga SLU Holding, vilket redan har resulterat i nya studier inom hästvälfärd.

— Jag är fantastiskt stolt och ödmjuk inför den uppslutning som befintliga ägare har visat! De väljer både att själva fortsätta investera, men även att presentera Videquus för andra intressenter och på så sätt bidra till att den här finansieringsrundan har genomförts på ett så bra sätt, säger Linus Jernbom, vd för Videquus.

Internationell satsning

Det här är Videquus största finansieringsrunda hittills och nästa steg är att expandera såväl i Sverige som utomlands. Teamet ska utökas med sälj- och marknadsresurser och utvecklare för att kunna fortsätta leverera värde till hästägare. Videquus är redan idag världsledande på intelligent övervakning av hästar och har som ambition att fortsätta utöka produkt- och tjänsteutbudet för att bli hubben i det intelligenta stallet. Det kan ske antingen med egenutvecklade produkter eller med produkter och tjänster utvecklade av andra som kan dra nytta av den tekniska infrastruktur som Videquus byggt upp.