Workshopserie: Design Thinking

DesignThinking_1000x500.jpg

Design Thinking är en praktisk problemlösningsmetod där man utgår från användarna och sedan testar sig fram. Genom att visualisera idéer i enklare skisser, prototyper och berättelser som kontinuerligt testas och förbättras, skapas ett effektivt arbetssätt. Nu har du chansen att anmäla dig till en workshopserie som rullar under våren.

Workshopserien leds av Benny Johansson från Science Park Skövde AB och hålls på ASSAR vid åtta tillfällen. Anmälan skickas till benny.johansson@scienceparkskovde.se

Läs mer om Design Thinking och workshopserien här.