AI för ökad affärsnytta - föreläsning och exempel från Rörstrands museum

tech.jpg

Vill du veta mer om Artificiell Intelligens (AI) och dess möjligheter? Och hur du kan göra för att börja använda AI i din verksamhet för ökad affärsnytta? Då är detta föreläsningen för dig! Du kommer även få lyssna till ett konkret exempel från Rörstrands museum där de är mitt i arbetet med att ta fram ett AI-verktyg för sin verksamhet.

AI håller på att förändra världen och ger verksamheter som nyttjar teknologierna en avgörande konkurrensfördel. Företagen i vår närhet har ett behov av att bibehålla eller öka sin konkurrenskraft samtidigt som en del manuella arbetsuppgifter, repetitiva moment eller beslutspunkter tar mycket tid, är kritiska eller ofta blir fel.

Under denna förmiddag kommer Marcus Frantzén, förändringscoach inom Artificiell Intelligens på AI Sweden, att presentera de grundläggande begreppen kring AI, ge konkreta exempel på tillämpningar och ge tips kring hur du kommer i gång. Du kommer även få veta mer om den satsning som görs för att hjälpa små och medelstora företag i Skaraborg att påbörja sin AI-resa.

Du kommer också få lyssna till My Johansson Dufva, vd på Rörstrands museum, som kommer att berätta om hur de vill använda AI för att identifiera och få information om deras porslin. Efter presentationen kommer det även gå att prova en prototyp av deras AI-tjänst, under tiden som vi tar en kopp kaffe och minglar.

Välkommen!

Program

09.00 - 09.15 Affärscoacherna Inger Rydén och Gustaf Lexell hälsar välkommen och berättar om hur Science Park Skövde kan stötta företag i deras tillväxtresa.

09.15 - 09.55 Marcus Frantzén, förändringscoach inom Artificiell Intelligens på AI Sweden, presenterar de grundläggande begreppen kring AI, ger konkreta exempel på tillämpningar och tips kring hur du kommer i gång.

09.55 - 10.10 My Johansson Dufva, vd på Rörstrands museum, berättar om hur de vill låta medborgare använda tekniken för att identifiera och få information om deras porslin.

Föreläsningen arrangeras i Bahnhof Lidköpings lokaler.

Arrangör: Science Park Skövde, AI Sweden och Lidköpings kommun

Plats: Bahnhof Lidköping, Sockerbruksgatan 1, Lidköping

Datum och tid:

Anmälan

Du kommer att få en bekräftelse via e-post när anmälan skickas in.

Deltagare