BioLyftet - öka användandet av biobaserade och återvunna material

BioLyftet

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill höja kunskapen om, och öka användandet av, biobaserade och återvunna material. Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Utbildningen är förlagd till två dagar: 7 oktober och 21 oktober

Arrangör: BioLyftet i samarbete med Material ConneXion

Plats: Material ConneXion, Kavelbrovägen 2B

Datum och tid: