Digital workshop: Skydda dina affärssystem

Digital workshop

Välkommen till en workshop med Joakim Kävrestad och Marcus Nohlberg, experter inom området data- och informationssäkerhet. Temat för workshoppen är "Säkert digitalt distansarbete".

Detta är en interaktiv workshop som är tänkt att besvara dina frågor om hur du och ditt företag, med små medel, kan bli bättre på digital säkerhet. Det övergripande temat är säkerhet kopplat till digitalt distansarbete, men det som diskuteras är relevant i allt dagligt arbete i det digitaliserade samhället.

ASSAR Industrial Innovation Arena – en del av Science Park Skövde – är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Arrangör: ASSAR Innovation Arena och Högskolan i Skövde

Plats: Webbsändning

Datum och tid: