Digitaliserade instruktioner

Digitaliserade instruktioner

Produktionstekniska nätverket träffas varannan månad. Den här gången sker träffen online via Zoom. Du har  möjlighet att ansluta till en webbsänd föreläsning om digitaliserade instruktioner.

Peter Thorvald ger en fördjupande föreläsning kring digitaliserade instruktioner. Peter jobbar som biträdande professor (docent) i Integrerad Produktutveckling på Högskolan i Skövde. Hans forskning handlar om kognitiv ergonomi och kognitiv arbetsbelastning i tillverkande industri.

ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Arrangör: PT-nätverket och ASSAR Industrial Innovation Arena

Plats: Webbsändning

Datum och tid: