Effektiv förhandling: Hur du får ut mer av dina överenskommelser

Förhandlingsteknik

I en värld där kampen om resurser blir allt tuffare, är det viktigt att få ut så mycket värde som möjligt från våra överenskommelser. Bra förhandlingskunskaper är därför en av de starkaste konkurrensfördelarna en organisation kan ha.

Oavsett om du precis startat ditt företag, arbetar i ett etablerat bolag, lanserar en ny produkt eller förvärvar nya bolag är det troligt att du förhandlar med flera olika parter dagligen. Föreläsningen tar avstamp i hur vi kan sätta samman en bredare förhandlingsstrategi, samtidigt som vi zoomar in på teknikerna som vi kan använda oss av för att hantera människorna vi förhandlar med mer effektivt.

Om föreläsningen

Föreläsningen kommer ge dig konkreta tips och råd på tekniker, metoder och strategier för att nå effektivare överenskommelser, bygga starkare relationer med människor i din omgivning och få ut maximalt värde från dina förhandlingar.

Innehållet riktar sig till dig som förhandlar professionellt, du som i sitt dagliga arbete ställs inför olika förhandlingssituationer.
- Företagsledare och chefer
- HR-personal
- Säljare och säljchefer
- Marknadsförare och inköpare

Om föreläsaren

Johan Thorell driver idag Förhandlingsbyrån där han utbildar och coachar organisationer och individer i förhandlingsfrågor och förhandlingsteknik. Han är utbildad vid Harvard Business School och IHM Business School i Stockholm och har under flera år samlat på sig internationell erfarenhet från marknadsledande bolag där förhandlingar med höga insatser varit en stor del av det dagliga arbetet.

Syftet med våra lunchföreläsningar

Verksamheten i Science Park Skövde bygger på många människors kunskap och kompetens. Våra lunchföreläsningar har som syfte att tillgängliggöra denna kunskap, men också att engagera företag och individer utanför parken för att både dela med sig av kunskap och lära nytt.

Vi vill alltid ha nyttan för åhöraren i fokus, vilket innebär att föreläsaren ska utgå från nyttan för publiken snarare än försäljning av sina egna produkter och tjänster.

Vår grundtanke är Pay it forward, därför ställer vi krav på föreläsarna och deras material, allt för att säkerställa att du får ut mesta möjliga nytta av din lunchtimme.

Under våren 2021 presenteras våra lunchföreläsningar i samarbete med Assar Industrial Innovation Arena.

Anmälan har stängt, men skicka ett mail till event@scienceparkskovde.se så lägger vi in dig manuellt.

Arrangör: Science Park Skövde AB och ASSAR Industrial Innovation Arena

Plats: Online

Datum och tid: