Förändringsledning - Förstå och hantera reaktioner

Förändringsledning 6 okt

Människorna är företagets främsta resurs och för många kan det vara svårt att hantera en större förändring. För att kunna ta tillvara medarbetarnas kreativitet och kompetens genom en förändring, behövs en grund där medarbetarna känner lugn och trygghet inför och under en förändring.

Inger Rydén arbetar som projektledare, förändringsledare och coach på IDC West Sweden. Hon har en lång och bred erfarenhet från den tillverkande industrin med fokus på kunder, planering och logistik.

Arrangör: IDC West Sweden AB

Plats: Online

Datum och tid: