Frukostseminarium om BioLyftet

BioLyftet

Välkommen till ett frukostseminarium hos Material ConneXion i Skövde för att lära dig mer om hållbara material. Frukostsamlingen ska ge inspiration till företag som vill öka användandet av biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material.

Seminariet ger också information om utbildningen BioLyftets innehåll och kommande aktiviteter.

Arrangör: BioLyftet i samarbete med Material ConneXion

Plats: Material ConneXion, Kavelbrovägen 2B

Datum och tid: