Inspirationsdag Agenda 2030

Inspirationsdag Agenda 2030

Globala utmaningar och regionala, delregionala och lokala lösningar. Hur kan vi tillsammans verka för ett hållbart samhälle?

Högskolan i Skövde och Skaraborgs kommunalförbund välkomnar dig att ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv. Representanter från akademi respektive arbetsliv inleder med korta föreläsningar. Därpå följer workshops och gemensamma diskussioner. Skicka din anmälan senast den 30 augusti.

Läs mer och anmäl dig här.

Arrangör: Högskolan i Skövde och Skaraborgs kommunalförbund

Datum och tid: