Inspirationsföreläsning: Vad är hjärnergonomi?

Hjärnergonomi_1200.jpg

Välkommen på en föreläsning om hjärnergonomi, som handlar om hur vi kan förebygga stress, hålla hjärnan alert och få ut mer av hjärnan under arbetsdagen. Under föreläsningen kommer du få veta mer om hur hjärnan fungerar, hur vi kan förebygga allvarligare stress, samt olika sätt att anpassa arbetsmiljön efter människans mentala förutsättningar.

Välmående medarbetare är lika med välmående företag och organisationer. Vi vet att ergonomiska insatser är effektivt för att förebygga belastningsskador som kommer av fysisk påfrestning, men i dagens arbetsliv förekommer även arbetssätt och yttre krav som leder till påfrestningar av mer mental karaktär. Därför finns ett stort behov av att anpassa arbetsmiljön och tänka hjärnergonomiskt.

För att alla medarbetare ska uppnå sin fulla potential och skapa lönsamma resultat är det nödvändigt att fokusera på vad som driver oss framåt och fyller vårt syfte på arbetsplatsen. Det är viktigt att känna till att smärtor och signaler i kroppen många gånger orsakas av hjärnstress – och inte bara av felbelastning i kroppen.

Denna inspirationsföreläsning är till för alla på arbetsplatsen och öppnar upp ögonen för vårt viktigaste arbetsredskap, hjärnan.

Om föreläsaren

Torbjörn H. Kroon föreläser och undervisar om hjärnergonomi och hur vi kan uppnå vår potential och skapa lönsamma resultat. Han är utbildad på Svenska Naprapathögskolan och av Socialstyrelsen Legitimerad Naprapat. Torbjörn arbetar, sedan 2001, som naprapat där han undersöker leder, muskler och nervsystemet – det så kallade neuromuskuloskeletala systemet - som behandlas med konventionell naprapatbehandling.

TorbjornKroon

Dagens lunchföreläsare, Torbjörn H. Kroon

Arrangör: Science Park Skövde AB

Plats: Digitalt eller på plats i Business Lounge i Växthuset, Science Park Skövde, Kaplansgatan 16b

Datum och tid:

Anmälan

Du kommer att få en bekräftelse via e-post när anmälan skickas in.

Deltagare