Lunchseminarium: Cyberrisker - vad kan drabba dig som lantbrukare?

2024-01-SmartAgri-Seminarie-serie2-1536x864.jpg

Välkommen på det andra av fem lunchseminarier som Gröna Möten håller under våren på temat Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Del 2: Cyberrisker - vad kan drabba dig som lantbrukare?

Vi lever i en värld där andelen brott inom vår IT-infrastruktur ökar. Vad är det som kan hända och hur drabbar det mig som enskild lantbrukare/företagare? Du kommer under detta seminarium att få ta del av exempel på situationer som uppstått eller varit nära att hända, samt vilka konsekvenser det kan innebära.

Arrangör: Cyberly, SmartAgri och Agtech Sweden

Plats: Digitalt

Datum och tid:

Lägg till i kalender