Lunchseminarium: Cybersäkerhet - varför är det en ödesfråga?

2024-01-SmartAgri-Seminarie-serie2-1536x864.jpg

Välkommen på det första av fem lunchseminarier som Gröna Möten håller under våren på temat Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Del 1: Cybersäkerhet - varför är det en ödesfråga?

Lantbruket har idag kommit att bli oerhört framgångsrikt, inte minst tack vare digital teknik. Men var står egentligen lantbruket när det kommer till digitalisering? Och vilken roll har lantbrukaren i Sveriges livsmedelsförsörjning och försvar? Under detta seminarium kommer du få veta mer om vilka cyberhot och andra säkerhetsrisker som finns i samhället i stort – och särskilt i lantbruket. Det är nämligen så att lantbruket av flera skäl är en måltavla när det gäller cyberattacker. Då detta är så strategiskt allvarligt är det viktigt att försvaret och civilsamhället samarbetar. Digitaliseringen ska fortsätta, men behöver ske på ett säkert sätt.

Föreläsare
Karolina Muhrman och Per Frankelius, organisations- respektive innovationsledare i Agtech Sweden, inleder. De följs av två huvudtalare; Patrik Sandgren, ansvarig för Forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen och därefter Mattias Elfström, Överstelöjtnant i Försvarsmakten.

Arrangör: Cyberly, SmartAgri och Agtech Sweden

Plats: Digitalt

Datum och tid:

Lägg till i kalender