Lunchseminarium: Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

2024-01-SmartAgri-Seminarie-serie2-1536x864.jpg

Välkommen på det det sista av fem lunchseminarier som Gröna Möten håller under våren på temat Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Del 5: Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Hur gör man en avvägning mellan cyberskydd och värdet av data i dataflöden? Går stulen utrustning som innehåller data att göra värdelös för tjuven? Hur ställer sig försäkringbolagen till området? Detta är några av de frågor som du får svar på under detta lunchseminarium.

Arrangör: Cyberly, SmartAgri och Agtech Sweden

Plats: Digitalt

Datum och tid:

Lägg till i kalender