Lunchseminarium: Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter

2024-01-SmartAgri-Seminarie-serie2-1536x864.jpg

Välkommen på det fjärde av fem lunchseminarier som Gröna Möten håller under våren på temat Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Del 4: Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter

Detta seminarium är en introduktion till lagstiftning om cybersäkerhet från EU - NIS 2 Cybersäkerhetsakten (CRA) som ska implementeras i år. Konsekvenserna för dig som inte följer reglerna kan bli stora. Bötesbelopp i likhet med de du numera känner igen från GDPR-sammanhang kan påföras, liksom personligt ansvar för företagsledningen. I den nya lagstiftningen omfattas även även små företag i hela livsmedelskedjan.

Länk till anmälan kommer inom kort!  

Arrangör: Cyberly, SmartAgri och Agtech Sweden

Plats: Digitalt

Datum och tid:

Lägg till i kalender