Marknadsför ditt hållbarhetsarbete

Marknadsför ditt hållbarhetsarbete

Har du funderat på hur ditt företag uppfattas ur ett hållbarhetsperspektiv? Efterfrågan från konsumenter och leverantörer att företag ska jobba med kommunikation kring sitt hållbarhetsarbete ökar. IDC bjuder in till en Fokusträff där sambandet mellan hållbarhetsarbete och varumärke är just i fokus.

Erik Elvingsson Hedén, grundare till Europas största studie om hållbarhet, föreläser under Fokusträffen. Han kommer att prata om hur hållbarhetsarbete blir allt mer integrerat i företagets varumärke och hur företag bäst går tillväga för att kommunicera hållbarhet så trovärdigt och effektivt som möjligt.

Läs mer och anmäl dig här.

Arrangör: IDC West Sweden AB

Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Science Park Skövde, Kavelbrovägen 2B

Datum och tid: