Lunchföreläsning: Nato - vad innebär Sveriges medlemskap för företag?

Skärmbild 2024-03-14 142334.png

För parkföretag

Sverige är nu medlem i Nato, men vad händer nu? Vad innebär det för dig som företagare och vad innebär det för oss i Skövde?

Näringslivsforum och Science Park Skövde bjuder in till en lunchföreläsning där du får veta mer, utifrån ett militärt perspektiv, om Nato-medlemskapets innebörd och vilka konsekvenser det i första hand får för Försvarsmakten.

Föreläsningen innehåller en kort utbildningsdel i Natos organisation och grundläggande fördrag, Försvarsmaktens troliga roll, medlemskapets innebörd för Skövde garnison samt vilka behov Försvarsmakten ser civilsamhället behöver uppfylla.

Skövde kommun kommer även att informera utifrån ett Skövde- och näringslivsperspektiv.

Om föreläsarna

Pär Gerhardsson är överstelöjtnant och ställföreträdande chef för Skövde garnison och Skaraborgs regemente. I rollen stödjer Pär garnisonschefen i mandatet att samordna garnisonens alla förband och verksamheter inom ramen för nyttjande av deras gemensamma resurser, såsom infrastruktur, övnings- och skjutfält och kontakten mot externa intressenter. Pär har varit officer sedan 1991 och har mekaniserad strid som sin huvudsakliga profession. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som stridsvagnskompanichef, ställföreträdande bataljonchef, ställföreträdande brigadchef och varit platschef över Kvarn med Prästtomta skjutfält i Östergötland.

Niclas Muhrblom är säkerhetschef på Skövde kommun och fd officer med erfarenhet av fredsbevarande NATO-insatser i Kosovo. Niclas kommer att sprida kunskap om hur NATO-medlemskapet påverkar Skövde kommuns arbete med civil beredskap, hur det påverkar näringslivet, med målet att inge ökad kunskap om Artikel 3 i Washingtonfördraget, samt dess påverkan på svenska kommuner och näringsliv.

Praktisk information

Då detta är en lunchföreläsning kan du köpa lättare lunch i Växthusets café, som ligger i direkt anslutning till möteslokalen. Vill du hellre ta med dig egen matlåda går det också bra.

Arrangör: Science Park Skövde AB och Näringslivsforum

Plats: Business Lounge i Växthuset, Science Park Skövde, Kaplansgatan 16b

Datum och tid:

Lägg till i kalender