OKR-fika

OKR_hemsidan.png

Välkommen på en digital OKR-fika, där du som deltagit i våra föreläsningar om det här verktyget ges möjlighet att ställa dina frågor och diskutera med andra.

Vi vet att OKR är ett verktyg som kan vara svårt att komma igång med direkt, och många fastnar i starten. Därför vill vi uppmana dig att delta på detta fikatillfälle, så att vi gemensamt kan dela med oss av tips, tankar och idéer som kan hjälpa dig framåt.

Missade du föreläsningen?

Missade du föreläsningen om OKR, eller vill du se den igen? Skicka ett mail till event@scienceparkskovde.se så får du länk till inspelningen.

Det finns också gott om material att hitta på nätet om du vill fördjupa dig ytterligare. Ett tips är detta TED-talk på 11 minuter: John Doerr: Why the secret to success is setting the right goals | TED Talk

Arrangör: Science Park Skövde AB och ASSAR Industrial Innovation Arena

Plats: Online

Datum och tid:

Anmälan