För parkföretag: VD-frukost

VD-frukost

Välkommen på en nätverksfrukost för dig som är VD eller platschef på ett företag i Science Park Skövde.

Varje frukost har ett specifikt tema som syftar till att ge företagen en ökad kännedom om verksamheten som bedrivs i och omkring parken. Det ges också tillfälle att ställa frågor och diskutera tillsammans. Frukosten är helt digital i Teams.

Tema för denna frukost är Skövdes Talent Attraction-program och hur parkföretagen kan dra nytta av det arbetet. Louise Hallberg från Skövde kommuns näringslivsenhet är inbjuden för att berätta mer om detta.

Agendan kan komma att uppdateras närmare inpå mötet.

Detta möte kräver anmälan.

Arrangör: Science Park Skövde AB

Plats: Online

Datum och tid:

Anmälan