För parkföretag: VD-frukost

VD-frukost

Välkommen till en nätverksfrukost för dig som är VD eller platschef på ett företag i Science Park Skövde.

Frukosten syftar till att ge dig och dina medarbetare ökad kännedom om verksamheten som bedrivs i och omkring parken. Det ges också tillfälle att ställa frågor och diskutera tillsammans.

Vid detta frukostmöte kommer Mats Jägstam, VD för Science Park Skövde AB, och Gustaf Wikblom, etableringsansvarig, att informera om allt som är på gång i parken.

Givetvis bjuder vi på frukostmacka. Anmäl dig senast den 23 november.

Arrangör: Science Park Skövde AB

Plats: Växthuset, Business Lounge

Datum och tid: