Teknikworkshop: Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI

Forutsag-slitage-och-forsamring-av-maskiner-med-AI-Datadrivet-underhall-950x480.jpg

Vill du lära dig hur man kan använda data för att förutsäga underhållsbehov hos maskiner och andra tillgångar?

Generar era maskiner data som skulle kunna användas för tillståndsbevakning? Är ni osäkra på vad alla dessa data kan användas till och hur de kan skapa värde? Vi går igenom konkreta exempel på hur datadrivet underhåll kan gå till, så att ni kan ta nästa steg inom er organisation.

Allt eftersom digitala tekniker och datainsamling blir vanligare i fabriker, ökar även värdet av att nyttja data och använda dem för effektivare beslutsfattning.

En lovande teknologi och en viktig komponent i Industri 4.0 är prediktivt underhåll – en kombination av data, AI och smart underhåll. På denna teknikworkshop får ni lära er om olika datadrivna metoder inom underhåll, hur man kan börja jobba med datadrivet underhåll – tillståndsbaserat och prediktivt underhåll. Insikter från projekten D3HDFusion och ett doktorandprojekt presenteras och diskuteras. Exempel med prediktivt underhåll av elektronik, analys av störningsdata och tillståndsbaserat underhåll av kompoundering (blandning och preparering av plastmaterial) visas.

Aktiviteten anordnas inom ramen för projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.  I projektet samverkar Science Park Skövde, Högskolan i Skövde och IDC West Sweden. För innovation och hållbar omställning.

Logolimpa_IB-webb-e1690957364607-1024x160.png

Arrangör: IDC West Sweden AB

Plats: Digitalt

Datum och tid:

Lägg till i kalender