Träff med nätverket för kvinnor inom industrin

Nätverket för kvinnor inom industrin.png

Detta nätverk drivs i syfte att attrahera fler kvinnor till industri och tekniska yrken. Målgruppen för nätverket är personer som är yrkesverksamma inom industrin och studerande vid högskola och
YH-utbildningar.

Nätverkets första träff den 30 september kommer att handla om nätverkets syfte, bakgrund och hur planerna ser ut framåt. Under nätverksträffen kommer även Jenny Sahlström från Volvo Powertrain GTO Skövde att berätta om hur hennes team jobbat med frågor gällande jämställdhet och mångfald. Genom konkreta exempel, handledning och verkliga berättelser från delar av ledarkåren. Budskapet är att vi alla kan påverka och behöver jobba med dessa frågor för att attrahera kommande generationer, få en hållbar affär som också är flexibel, skapa glädje på arbetsplatsen och skapa en delaktig kultur.

Nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom ASSAR Industrial Innovation Arena. ASSAR är en del av Science Park Skövde och en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Arrangör: IDC West Sweden AB

Plats: Online

Datum och tid: