Välkommen på invigningen av vår temamånad mAI

Invigning_1200x670_CykOqRh.2e16d0ba.fill-1200x670.jpg

Äntligen har det blivit dags att starta i gång vår temamånad mAI. För att göra det har vi med oss Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare, som har lång erfarenhet av att initiera och accelerera användandet av AI inom både offentlig och privat sektor. Vi kan lova dig att du inte vill missa detta! Du kommer också att få lyssna till en föreläsning om Västra Götalandsregionens satsning för ökad digitalisering och utveckling av AI. Välkommen!

Program

Under två timmar kommer du få ta del av följande:

INVIGNING AV TEMAMÅNADEN

FÖRELÄSNING: AI UR ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV
AI är en av vår tids främsta verktyg för att åstadkomma förbättringar inom välfärden och vi kommer att se genomgripande förändringar inom områden som utbildning, arbete och demokrati. AI kommer också att få en stor påverkan på näringslivet där spelplaner och konkurrens kommer att förändras inom alla branscher. Under den här föreläsningen får du ta del av AI ur ett internationellt perspektiv och få insikt i hur AI utvecklas i olika delar av världen, liksom vilka branscher och aktörer som är drivande. Du får också veta mer om hur AI påverkar oss som individer, företagen och samhället i stort.
Om föreläsaren: Göran Lindsjö, AI Sweden, är en internationell AI-rådgivare från Washington DC. Göran arbetar med strategiska AI-frågor i Nordamerika och Europa. Han har lång erfarenhet av att initiera och accelerera användandet av AI inom både offentlig och privat sektor. Han har utbildat ett stort antal företagsledare, politiker och ledare i offentlig sektor och han är en frekvent anlitad keynote speaker i flera länder. Görans bakgrund är som serieentreprenör inom AI och han har också i många år drivit digitaliserings- och styrningsfrågor på svenska Regeringskansliet.

FÖRELÄSNING: KRAFTSAMLING FÖR DIGITALISERING OCH EN ÖKAD ANVÄNDNING AV AI
Inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin har digitalisering pekats ut som ett särskilt område att kraftsamla kring. Ny teknik bär på en stor innovationspotential där AI förväntas få stor betydelse. Med denna bakgrund vill Västra Götalandsregionen lägga extra fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete inom området, med målet att accelerera takten och nå en ökad genomförandekraft i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Under denna föreläsning får du veta mer om deras arbete för en ökad digitalisering och utveckling av AI.
Om föreläsaren: Rebecka Lönnroth arbetar på Västra Götalandsregionen som regionutvecklare inom digitalisering och AI. Hon har en bakgrund från bland annat Regeringskansliet och Infrastrukturdepartementet där hon tidigare arbetat med frågor kopplat till samhällets digitalisering.

Göran-Lindsjö.png

Göran Lindsjö, AI Sweden.

Rebecca-Lönnroth.png

Rebecka Lönnroth, Västra Götalandsregionen.

Praktisk information

Föreläsningen är en så kallad hybrid, vilket innebär att du kan välja om du vill ta del av innehållet på plats eller digitalt. Detta anger du i anmälningsformuläret nedan.

Om temamånaden mAI

Under mAI kommer du kunna ta del av flera spännande föreläsningar och aktiviteter. Syftet är att inspirera och öka kunskapsnivån kring vilka möjligheter som finns med AI, så att företag kan omvandla dessa möjligheter till ökad affärsnytta. mAI anordnas av Science Park Skövde AB, i samarbete med AI Sweden.

Arrangör: Science Park Skövde AB

Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B i Skövde

Datum och tid:

Lägg till i kalender