Vem är dina kunder lojala emot – egentligen?

Margareta Boström_

De flesta är överens om att en verksamhet som har lojala kunder blir framgångsrik. Men vem är lojal, varför och gentemot vad?

Målgrupp för föreläsningen är företag, verksamheter och organisationer som har flera led av aktörer mellan sig och slutkunden/användaren. Detta kan vara B2B-företag men det kan likväl vara stabsfunktioner inom olika typer av förvaltning eller medlemsbaserade verksamheter.

Om föreläsningen

Dagens föreläsning handlar om den djungel av lojalitetsförhållanden som en verksamhet befinner sig i gentemot sina direkta kunder och slutkunder. Från vilken del av värdekedjan är lojalitet mest angeläget? Den företaget säljer till? Återförsäljaren? Slutkunden? Vilken lojalitet är det som driver företagets affär?

I en omvärld där lojalitetsbegreppet ofta används lättvindigt och ytligt vill denna föreläsning skapa ett djup i diskussionen för att verksamheter ska förstå sin mer och mer komplexa väv av lojalitetssamband. Från att ha varit ett relativt enkelt och tydligt förhållande, har lojalitetssambanden blivit mer av ett virrvarr, som till viss del inte ens är känt för verksamheten.

Syftet med föreläsningen är att öka verksamheters förståelse för lojalitet från olika aktörer inom verksamhetens värdekedja, för att kunna utnyttja de möjligheter som detta virrvarr också ger, samt undvika de fallgropar som det definitivt medför.

Deltagarna ska efter föreläsningen få insikter som gör att de kan kartlägga och värdera olika aktörers potentiella lojalitet i sin värdekedja och se olika aktörers roll.

Om föreläsaren

Margareta Boström är expert inom konsumentbeteende och arbetar som affärsutvecklare och insightansvarig inom Jula-koncernen. Hon har en bakgrund inom projektledning, butikskommunikation och marknadsföring både inom detaljhandeln, den akademiska världen och IT-branschen. Med två böcker skrivna inom området och en tredje på gång har hon många tankar att dela med sig av.

Syftet med våra lunchföreläsningar

Verksamheten i Science Park Skövde bygger på många människors kunskap och kompetens. Våra lunchföreläsningar har som syfte att låta fler ta del av detta, men också att uppmuntra möten mellan människor. Vi vill ha nyttan för åhöraren i fokus, vilket innebär att föreläsaren utgår från nyttan för publiken snarare än försäljning av sina egna produkter och tjänster.

Vår grundtanke är Pay it forward, därför ställer vi krav på föreläsarna och deras material, allt för att säkerställa att du får ut mesta möjliga nytta av din lunchtimme.

Mer information

Det är drop-in från kl. 11.45 och föreläsningen startar kl. 12.00. Om du vill äta lunch under föreläsningen så finns det mat att köpa i Restaurang Orangeriet eller i Caféet i Växthuset.

Har du frågor är du välkommen att skicka ett mejl till event@scienceparkskovde.se

Arrangör: Science Park Skövde AB

Plats: Spegeln i Portalen, Science Park Skövde

Datum och tid: