Världens mest lönsamma lantbruk med datadrivna affärsmodeller

Eventbild.jpg

Sverige har ett av världens mest produktiva lantbruk, trots detta är lönsamheten inte i världsklass. För ett land som även är ledande inom informations- och kommunikationsteknik är det naturligt att fråga sig - vilka möjligheter finns till förbättring genom mätning, dataanalys och optimering?

Storskalig datainsamling är redan en naturlig del av arbetet med avel och odling, vilket innebär att lantbruket lämpar sig väl för utvecklingen av olika applikationer av Artificiell Intelligens (AI). Rent praktiskt är det redan i dag mycket som görs med hjälp av AI.

Under denna föreläsning kommer du dels få veta mer om värdet av data och datadelning inom lantbruket, och dels om behovet av olika affärsmodeller anpassade för lantbrukare i syfte att ge betalt för de krav som ställs inom det svenska livsmedelssystemet.

Innan Tomas Klingström börjar sin föreläsning kommer du kort få veta mer om projektet Smart Agtech.

Tomas Klingström (1).jpg

Tomas Klingström, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Om föreläsaren

Dr. Tomas Klingström är forskare inom bioinformatik och koordinator för SLUs infrastruktur för kodata, Gigacow. Infrastrukturen är till för att systematiskt och långsiktigt samla in data från mjölkgårdar och relaterad verksamhet. Som en del av arbetet är Tomas Klingström ansvarig för att identifiera och analysera nya datakällor samt samverka med näringen.

Praktisk information

Föreläsningen är en så kallad hybrid, vilket innebär att du kan välja om du vill ta del av innehållet på plats eller digitalt. Detta anger du i anmälningsformuläret nedan.

Om du väljer att delta på plats kommer det finnas möjlighet att köpa en lättare lunch, som du kan ta med dig och äta under föreläsningen.

Om temamånaden mAI

Under mAI kommer du kunna ta del av flera spännande föreläsningar och aktiviteter. Syftet är att inspirera och öka kunskapsnivån kring vilka möjligheter som finns med AI, så att företag kan omvandla dessa möjligheter till ökad affärsnytta. mAI anordnas av Science Park Skövde AB, i samarbete med AI Sweden.

Om Smart Agtech

Projektet har ett övergripande mål att utveckla samverkan mellan innovationsplattformarna SmartAgri i Västra Götaland och Agtech 2030 i Östergötland, och därigenom skapa bättre förutsättningar för de svenska teknikföretagen i vår målgrupp att utveckla, testa och kommersialisera nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion.

Smart Agri är en innovationsplattform där Agroväst, RISE och Science Park Skövde samverkar för att ge stöd till små och medelstora teknikföretag i Västsverige som utvecklar lösningar till lantbruket och livsmedelsindustrin och som genom digitalisering vill stärka sitt kunderbjudande.​

​Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet. Bakom initiativet finns ca 20 olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster. Linköpings universitet och institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är initiativets värdorganisation.

Arrangör: Science Park Skövde AB i samverkan med Smart Agtech

Plats: Digitalt eller på plats i Business Lounge i Växthuset, Science Park Skövde, Kaplansgatan 16b

Datum och tid: