Vätgasens potential - en energilösning för omställning

pexels-pixabay-531756-950x480.jpg

Varför kommer vätgasen vara en viktig pusselbit för omställningen i Skövde och Skaraborg? Är vätgas framtidens energilösning? Välkommen till ett seminarium där du får lära dig mer om vätgas och möjligheterna med den.

Som en ren, hållbar och mångsidig energikälla är det många som undrar om vätgas kommer att revolutionera våra transportsystem, industriprocesser och vår energiproduktion. Den gröna vätgasen är utsläppsfri och kan både lagras och transporteras effektivt. Den kan främja energioberoende och ge stabilitet för en hållbar framtid, och på så sätt spela en nyckelroll i övergången till en fossilfri framtid och nollutsläpp.

Nya arbetsmöjligheter och miljardinvesteringar
Vätgasbranschen förväntas att skapa många miljarder i investeringar och nya arbetsmöjligheter genom hela värdekedjan och stora satsningar görs redan i Europa. Seminariet kommer att ge svar på hur vätgas kan vara en viktig pusselbit för Sverige, Skaraborg och Skövde i den gröna omställningen.

Arrangör: IDC West Sweden AB och Skövde Energi

Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B i Skövde

Datum och tid:

Lägg till i kalender