Vera Roadshow ska inspirera fler kvinnor att bli ingenjörer

Vera Roadshow

Vera Roadshow arrangeras under året på tolv högskolor och universitet med tekniska utbildningar. Den 22 oktober kommer arrangemanget till Skövde.

Varför är så få kvinnor ingenjörer och varför säger så många flickor att de tycker teknik är ointressant? Har de tillräcklig kunskap om vad en ingenjör gör på jobbet?

Genom Vera Roadshow uppmärksammas jämställd kompetensförsörjning inspirerad av Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga ingenjör. Hon studerade vid Chalmers som ensam kvinna bland 500 studenter och utexaminerades 1917.

Bakom initiativet Vera Roadshow står Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen.

Arrangör: Högskolan i Skövde och ASSAR Industrial Innovation Arena

Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Science Park Skövde, Kavelbrovägen 2B

Datum och tid: